Tutustu minuun

Tietoa minusta

Käytäntöni, kokemukseni ja arvoni

Asiantuntijuutta, käytännön kokemusta ja näyttöjä - esimerkkejä

 • Useita kymmeniä työyhteisön kehittämisprojekteja, vastuullisena projektipäällikkönä / kehittäjänä ja tutkijana eri toimialoilla
 • Työhyvinvoinnin ja työyhteisön kehittämiseen sekä johtamiseen liittyvä opetus-ja koulutustyö tutkintoon johtavissa koulutuksissa, maksullisessa täydennyskoulutuksessa sekä yrityskohtaisessa tilauskoulutuksessa
 • Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon: Kehittäminen ja johtaminen vastuuyliopettaja
 • Työhyvinvoinnin ja työyhteisön kokonaisvaltaiseen kehittämiseen liittyviä julkaisuja n. 60 kpl, sekä tieteellisiä vertaisarvioituja että yleistajuisia artikkeleita
 • Monitieteinen ja kokonaisvaltainen työskentelyote, minkä takaa myös monipuolinen ja monitieteinen koulutus:
 • Kasvatustieteen tohtori; Monitieteinen väitöskirja (aikuiskasvatus, psykologia, terveystiede, hallintotiede ja johtaminen) v. 2004: "Ihminen ja työ - keskustellen työkuntoon. Työyhteisön kehittäminen työkykyä ylläpitävän toiminnan viitekehyksessä"
 • Työ-ja organisaatiopsykologian ja johtamisen opintoja
 • Kasvatustieteen maisteri v. 1995. Pääaine: Kasvatuspsykologia
 • Fysioterapeutti 1988, erikoistumiset: Neurologinen fysioterapia ja työfysioterapia
 • Työkokemusta työkykyä ylläpitävästä kuntoutustoiminnasta ja työterveyshuollosta
 • Työsuojeluvaltuutettuna toimiminen